Koja Vas politička ličnost najbolje opisuje? • 1
  Da li bi ljudi trebali imati slobodu da se kreću iz jedne države u drugu, bez državne kontrole?
 • 2
  Treba li pustiti odrasle ljude da započinju brak bez dozvole od strane države?
 • 3
  Da li vlade narušavaju ljudska prava kada pokreću programe nadgledanja građana?
 • 4
  Generalno, da li su prava pojedinca važnija od nacionalnog interesa?
 • 5
  Treba li ljude slati u zatvor zbog neagresivnog korištenja droga?
 • Sljedeći
 • Stranica: 1/2