Која е твојата политичка личност? • 1
  Дали треба луѓето воопшто да бидат слободни да се преселат од една во друга држава без некакво мешање на власта?
 • 2
  Треба ли полнолетните да бидат во можност да склучат брак без дозвола од владата?
 • 3
  Дали владините службеници ги повредуваат правата на граѓаните кога тие учествуваат во тајно масовно прислушкување?
 • 4
  Воопшто, дали сметаш дека индивидуалните човекови права се поважни од националниот интерес?
 • 5
  Дали сметаш дека луѓето треба да бидат затворени поради ненасилно користење на дрога?
 • Следна
 • Страна: 1/2